Pyrite Products


 

Pyrite Cocada

SizeMinimum QtyPriceVolume LotVolume Price
Small (1"-2")22 lb case3.75/lb110 lb lot3.25/lb
Medium (2.5"-4")22 lb case3.75/lb110 lb lot3.25/lb

Pyrite Chispa

SizeMinimum QtyPriceVolume LotVolume Price
Sand (1mm size)110 lbs2.00/lb330 lbs1.80/lb
Super Mini (1-3mm)110 lbs2.00/lb330 lbs1.80/lb
Mini (3-7mm)110 lbs2.50/lb330 lbs2.25/lb
Extra-Extra Small (7-12mm)110 lbs2.50/lb330 lbs2.25/lb
Extra Small (12-18mm)110 lbs2.50/lb330 lbs2.25/lb
Small (18-25mm)110 lbs2.50/lb330 lbs2.25/lb
Small/Medium (25-35mm)110 lbs2.50/lb330 lbs2.25/lb
Medium (50mm)110 lbs2.25/lb330 lbs2.00/lb
Large (75mm)110 lbs2.25/lb330 lbs2.00/lb
Extra Large (100mm)110 lbs2.25/lb330 lbs2.00/lb
 

 

Pyrite Hearts
Sold in 8.8lb lots $30.00/lb

(Avg. 2-3.5" size range, Avg. 18 pcs per lot)


 

Pyrite Eggs
Sold in 8.8lb lots $30.00/lb

(Avg. 1.75-2.5" size range, Avg. 20 pcs per lot)


 

Pyrite Spheres
Sold in 8.8lb lots $30.00/lb

(Avg. 1.5-2.25" size range, Avg. 16 pcs per lot)


 

Tumbled Pyrite
Sold in 11 lb bags $20.00/lb

(Avg. 3/4"-1" size range, Avg. 25-27 pcs per lb)